“Korszerű tanítás tanulás módszertani program, a TKP Tanulást könnyítő Program alkalmazásával” akkreditált oktató képzés

Kedves Pedagógusok!

Nagy várakozással nyitjuk meg 30 órás, újonnan akkreditált képzésünkre a jelentkezési lehetőséget!

A képzés címe: „Korszerű tanítás tanulás módszertani program, a TKP Tanulást Könnyítő Program  alkalmazásával”

Az alapítási engedély száma: 215/10/2020 

Megszerezhető kreditpontok száma: 30 pont 

A képzést alapította: Vadvirág Alapítvány Kaposvár, Fő u.57.

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerjék a gyermekek számára leghatékonyabb tanulási formát, a tapasztalati tanulást és gazdag gyakorlat tárral rendelkezzenek a képzés végére. A résztvevő pedagógusok
képessé váljanak az aktív tanulás, a tanulói tevékenységen alapuló tanulás szervezésére, megismerjék a TKP Tanulást Könnyítő Program módszerének alapelveit, gyakorlatait feladat és játéktárát, általános iskola, iskola előkészítő, 1-2.évfolyamára nézve.

A képzés ajánlott: óvoda nagycsoportjában, általános iskola 1-2.osztályában tanító pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, óvónő számára.

A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE

Napjainkban az általános iskolát kezdő gyerekek jelentős képességbeli különbséggel érkeznek az első osztályba, ahol ez az eltérés az idő haladtával tovább nő. Előfordul, hogy 2. osztályban a különbség akár a 2-3 évnyire is tehető. Az olvasás terén például 2. osztályban gyakori jelenség, hogy egyesek már gyerekregényeket olvasnak, míg társaik a szavak olvasásával és a mondatok értelmezésével is nehezen boldogulnak. E tények hátterében sokféle ok állhat: HH, HHH, különböző szociokulturális helyzet, részképességek zavara, dysfunkciók, ADHD, stb…

A képzés kiemelt célja, hogy az iskolába különböző képességekkel érkező gyerekeket a pedagógus hatékonyan segítse a tanórákon, legyen képes differenciálni, változatos munkamódszereket alkalmazni annak érdekében, hogy a leszakadást megelőzve a hátrányok mértékét csökkentse.

Emellett tudjon a kiemelkedő képességű gyerekek számára is kihívást jelentő feladatokat biztosítani. A képzés során a pedagógusok betekintést nyernek a tanulás neuropszichológiai hátterébe, törvényszerűségeibe és az ehhez kapcsolódó legújabb kutatási eredményekbe. Viszonylag rövid idő alatt saját élményű órákon megtapasztalva gazdagíthatják feladat-, gyakorlat- és játéktárukat, valamint megismerhetik a különböző munkamódszerek alkalmazását, és a többszintű differenciálás lehetőségeit. A résztvevők képesek lesznek az előkészítő, 1. és 2. évfolyamban a tanulók életkori sajátosságait szem előtt tartva olyan tanórákat szervezni, melyek elsősorban a tapasztalati tanulásra építenek és kihasználják a három tantárgy – magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés – közötti átjárhatóságot, építenek az ebben rejlő lehetőségekre, ezzel is növelve a tanulás hatékonyságát és eredményességét. Megismerik a motiváció és a flow jelentőségét a tanulásban, képesek lesznek beépíteni e szempontokat a fejlesztési feladatokba. 

Záró ellenőrzés: óravázlat elkészítése szabadon választott témából, egy osztály/csoport (8-28 fő) számára. Az óravázlat tartalmazza a Tanulást Könnyítő Program módszerében megjelenő aktív, tevékenység alapú szemléletet és jelenjenek meg benne az órán alkalmazott differenciálási lehetőségek, a TKP-ra jellemző gyakorlattár alkalmazásával. Az óravázlatban jelenjen meg a pedagógiai cél, a megvalósítás folyamata, a megvalósult órára vonatkozó reflexiókkal kiegészítve, amely magába foglalja a tanulók és a pedagógus értékelését, véleményét és élményeit. A dokumentáció része 3-10 fotó csatolása. Az óravázlat terjedelme: 3-4 oldal. 

Értékelési szempont: a tematikai egységeknél elsajátított elmélet és gyakorlat komplex megjelenése a tanultak alkalmazásával. Az óravázlatban megjelenő pedagógia cél és megvalósulás folyamatának összhangja, kitérve a differenciálási lehetőségekre. Az óravázlat terjedelme 3-4 oldal. Formai előírás: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz. Az óravázlat beadási határideje: az utolsó képzési naptól számított 21 nap.  A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzési óraszám 90%-án való részvétel, az értékelési szempontoknak megfelelő óravázlat (3-4 fotóval) elkészítése, és határidőre történő beadása.

Helyszínek és időpontok: 

1. helyszín: Vadvirág Alapítvány Kaposvár, Fő u.57.

Időpont: 2020. október 16-17-18.

2. helyszín: Szivárvány Baptista Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola Budapest, 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12.

Időpont: 2020.október 22-23-24.

Részvétel díja: 90 000 Ft/ fő 

Egyéb lehetőség: amennyiben egy iskolából több pedagógus is ( min. 6. fő) szeretne részt venni a képzésen akkor van lehetőség helyszín szerint, előzetes egyeztetés után egyedi megoldásra is. 

Technikai jellegű kérdés felmerülése esetén érdeklődni lehet a 20/4432180-as telefonszámon, napközben 8.00-14.00 óráig. 

+ ha döntés előtt több szakmai kérdés merül fel, akkor ugyanezen a számon van lehetőség időpontot kérni, hogy a kérdésekre a TKP módszer megalkotója a Vadvirág Alapítvány szakmai igazgatója -Kárpáti Anikó- személyesen tudjon válaszolni.

Jelentkezési lap