Alapelvünk, céljaink

A Tanulás Könnyítő Program alapelve

 • minden gyermek tanulás iránti kíváncsiságát, lelkesedését megőrizze, tanulási motivációját fejlessze;
 • kialakítsa a tanulással kapcsolatos Flow-élményt, hogy egy életen át öröm legyen a tanulás;
 • segítse a gyerekek tehetségét kibontakoztatni, hogy kreatívan gondolkodó, alkotó felnőttekké váljanak!

Mert boldog gyerekekből lesznek a sikeres felnőttek!

A Tanulás Könnyítő Program fő céljai

 • a tanulási motiváció előmozdítása
 • az idegrendszer érésének elősegítése
 • az alapvető tanulási képességek fejlesztése
 • a gyakorlati tudás megszerzése – az iskolai követelményrendszert és a gyermek életkori sajátosságait figyelembe vevő, játékos feladathelyzetekben
 • a matematikai képességek fejlesztése sok mozgással, akadálypályával
 • a mértékegységek fogalmának gyakorlati megtapasztalása sok kísérletezéssel
 • a szövegértés, szövegalkotás fejlesztése érdekes, motiváló játékokkal
 • a problémamegoldó gondolkodás, a kudarctűrő magatartás fejlesztése, alakítása
 • az egészséges önbizalom fejlesztése, a szorongás oldása